Mimoškolské aktivity u nás na škole

Šach

Šachový krúžok umožňuje žiakom rozvíjať svoje strategické zručnosti, naučiť sa predvídať ťahy súpera a hrať priateľské zápasy. Je ideálnym miestom, kde sa môžu naučiť hrať šach začiatočníci.

Divadlo

Divadlo je mimoškolská aktivita, pri ktorej sa deti učia :

– ako lepšie hovoriť na verejnosti alebo na javisku,

– pracovať na svojom držaní tela, dýchaní, hlase a predstavivosti a zvládať svoje emócie a stres,

– zabávať sa vo francúzštine vymýšľaním postáv a príbehov.

Prostredníctvom hier, improvizácií a práce na textoch deti urobia svoje prvé kroky ako herci a herečky.

 Joga

Joga pre deti by mala byť predovšetkým zábavná a príjemná. O to sa snažíme aj v EFIB.

Cvičenie jogy má pre deti od útleho veku mnoho výhod. Deti, ktoré majú veľa energie alebo sú príliš zdržanlivé, sa môžu naučiť sústrediť, získať sebadôveru a lepšie spoznať samých seba.

 Karate

Karate je mimoškolská aktivita s viacerými cieľmi:

Fyzické ciele :

-Rozvíjať pohybové schopnosti a koordináciu, uvedomiť si ľavú a pravú stranu, pochopiť bezpečné vzdialenosti (jednoduché pohyby: dopredu, dozadu, otáčanie, uhýbanie, pád, vstávanie), rozvíjať aeróbnu vytrvalosť, rozvíjať ohybnosť, rozvíjať rovnováhu a reflexy, rozvíjať dýchacie vlastnosti, vedieť prispôsobiť dýchanie podľa techniky a intenzity.

Technický cieľ :

– Získať presnosť a kontrolu pohybov, lepšie pochopiť priestor a vzdialenosť, naučiť sa vedome uvoľniť a odviazať, osvojiť si techniky obrany a útoku v rôznych smeroch, naučiť sa niekoľko jednoduchých pohybových vzorov (priamy alebo nepriamy úder alebo kop, blokovanie, uhýbanie, základné postoje), naučiť sa sled kodifikovaných techník (choreografia – kata), vedieť sa sústrediť, rozvíjať rýchlosť vykonávania techniky, rozvíjať svalové uvoľnenie, osvojiť si pocity prenosu hmotnosti tela (ťažisko).

Zábavný cieľ :

– Zabaviť sa (didaktické a vzdelávacie cvičenia), rozvíjať sa v rámci skupiny, objavovať bojové umenie, vnímať svoje telo, sústrediť sa na úlohu (vedieť pozorovať a reagovať), napredovať v disciplíne a osvojiť si základné techniky: – pohybové techniky

                                                    – techniky útoku päsťou/nohou

                                                     – blokovacie techniky,

pripraviť vystúpenie a prezentovať ho v škole

Sociálne ciele :

– Rešpektovať miesto a pokyny, rešpektovať súpera (partnera), uvedomiť si skupinu počas cvičenia, rozvíjať sebakontrolu, usmerňovať svoju energiu, rozvíjať a získavať samostatnosť (vedieť sa pripraviť, obliecť si kimono, opasok atď.), vedieť počúvať, byť ticho, prejaviť trpezlivosť a vyjadriť sa v správnej chvíli.